103

11Γ3 (168). 1965. Οστρακα (μετα την συγκολληση): 12. Μικκύλη μελαμβαφής φιάλη (ΜΜ 2997).
Συγκολλημένη από δύο όστρακα. Σώζεται το σύνολο της δακτυλιόσχημης βάσης και το ήμισυ του κωνικού, κυρτόπλευρου σώματος με εσώκυρτο χείλος. Στιλπνή βαφή, κατά τόπους εξίτηλη.

Accession
Κ68
Shape
Φιαλης
Decoration
Unknown
Technique
Unknown
Compostion
Unknown
Chronology
Ελληνιστικά
Provenience
Artisan's Workshop: Δωμ. 3
Layer
MM 2997
Year Excavated
1965
Dimensions

.Ύψ. 3,9 εκ., Δμ. χ. 5,9 εκ., Δμ. β. 3,4 εκ.

Contributor
danis