101

Φέρει δύο πινακίδες ενδείξεων
α) Mycenae 1966 Artists Quarter W-@, 0.38m from S Wall. 1.9m from E Wall.
β) Mycenae 1966. House of Columns Section W-2, Destruction Level. Vase # A-52.

Ευρύστομος αμφορέας (ΜΜ 12788).
Πηλός καστανός, μέτρια λεπτός με λευκά και καστανά εγκλείσματα. Καστανοκίτρινη, μέτρια λειασμένη επιφάνεια με έντονα ίχνη πυράς εξωτερικά. Ίχνη τροχήλασης εσωτερικά.
Ασύμμετρο, σφαιροκωνικό σώμα με εξώκυρτο μακρύ χείλος, επίπεδη υψωμένη βάση και δύο κάθετες κυλινδρικές λαβές εκφυόμενες από το χείλος μέχρι λίγο πάνω από την κοιλία.

Accession
Κ2
Shape
Ευρυστομο Αμφορεα
Decoration
Αγραπτα
Technique
Unknown
Compostion
Unknown
Chronology
ΥΕ
Provenience
Artisan's Workshop: Αυλη 6
Layer
MM 12788
Year Excavated
1966
Dimensions

Ύψ. 22,0 εκ., Δμ. χ. (ακανόνιστο, σχεδόν ωοειδές στόμιο) 14,7-17,6 εκ., μέγ. Δμ. κοιλ. 23,0 εκ. Δμ. β. 7,6-7,9 εκ. Δμ. λ. 1,9 εκ.

Contributor
danis